API Sp. z o.o. zrealizowało kontrakt na generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego w Józefosławiu k. Piaseczna. Zamawiającym był TMM Investment Trust Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Strumykowej 35.

Zakres realizowanych robót obejmował wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Kubatura całkowita nadziemna :  26 769,00 m3

Powierzchnia całkowita:  11 634,55 m2

Powierzchnia garażu: 2408,89 m2

Pas terenu zewnętrznego :

  • Powierzchnie utwardzone ( drogi, chodniki): 758,00 m2
  • Powierzchnie biologicznie czynne : 2005,00 m2