API Sp. z o.o. oferuje możliwość współpracy w ramach realizowanych lub planowanych kontraktów.

Oferta współpracy skierowana jest do podwykonawców oraz dostawców materiałów budowlanych i urządzeń.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w powyższym zakresie, prosimy o wypełnienie i odesłanie
na nasz adres ankiety, która jest podstawą do umieszczenia w naszej bazie danych informacji o Państwa ofercie.


  Wybierz Opcje(wymagane)
  Zgłaszam dostawcę materiałów budowlanychZgłaszam dostawcę urządzeńZgłaszam podwykonawcę

  Nazwa Firmy (wymagane)

  Imię i nazwisko zgłaszającego (wymagane)

  Ulica, nr budynku, nr lokalu:

  Kod Pocztowy:

  Miasto:

  Telefon stacjonarny: (wymagane)

  Telefon komórkowy: (wymagane)

  FAX

  Adres email (wymagane)

  Strona Internetowa:

  Obszar działalności (kraj, miasto) (wymagane):

  Temat

  Szczegóły Oferty:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Api Polska moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)