Osiedle Projekt Park w Legionowie

Inwestor: Budrem Sp. z o.o. S.K.

Czas realizacji: 16 miesięcy,  termin zakończenia to III kwartał 2016r.

Zakres zrealizowanych robót: wykonanie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 115

– PUM: 5 114, 3 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 22 706 m3

– Powierzchnia całkowita: 7 450 m2.