ZASADY WSPÓŁPRACY

Firma API Sp. z o.o. jest wierna zasadom etyki w biznesie.

W prowadzeniu swojej działalności opieramy się na poszanowaniu wszystkich naszych klientów oraz partnerów biznesowych, jak również przestrzegamy odpowiednich reguł w zarządzaniu zasobami ludzkimi naszego przedsiębiorstwa.

Na każdym etapie współpracy z kontrahentami działamy profesjonalnie i z należytą sumiennością. Naszym klientom i podwykonawcom przedstawiamy jasne i wiarygodne zasady, nawiązując partnerskie relacje ułatwiające obu stronom wzajemne zrozumienie oraz rzetelne wypełnienie zobowiązań wynikających z umów.

Funkcjonowanie na rynku ułatwia nam też stosowanie uczciwych zasad w odniesieniu do istniejącej na nim konkurencji. Dla innych firm z branży staramy się być partnerem. W naszej działalności nie ma miejsca na stosowanie niezgodnych z prawem i etycznie dwuznacznych metod. W biznesie uznajemy zasady zdrowej rywalizacji, a nie brutalnej walki za wszelką cenę, bez jakichkolwiek reguł.

W pozyskiwaniu nowych kontraktów i klientów wykorzystujemy przede wszystkim nasze atuty, którymi są bez wątpienia wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm, solidność i terminowość, a także kompleksowość w świadczeniu naszych usług. Ilość stałych klientów i współpracujących z nami firm świadczyć może o skuteczności tego typu działań.

Niemniej istotne jest dla nas przestrzeganie właściwych zasad w zarządzaniu kadrą przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniego traktowania pracujących w przedsiębiorstwie osób nie może być bowiem mowy o osiągnięciu sukcesu w biznesie. Należyte postępowanie z pracownikami wpływa w zasadniczy sposób na wydajność ich pracy, co przekłada się później na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo.