API Sp. z o.o. rozpoczęła realizację  osiedla mieszkaniowego pn. Wiktoria w Warszawie. Zamawiającym jest Polnord Rezydencje Sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 15, 02-972 w Warszawie.

W skład osiedla wchodzą budynki B5,B6 i B7 posadowione na jednym wspólnym garażu
podziemnym, z drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi oraz towarzyszącą
infrastrukturą. Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych,
konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz kompleksowym
zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

kubatura całkowita nadziemna: 25 946,14 m3

powierzchnia całkowita:  10 543,44 m2

powierzchnia garażu: 2 405,29 m2

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to – IV kwartał 2020