API Sp. z o.o. rozpoczęła realizację  osiedla mieszkaniowego pn. Wioletta w Warszawie. Zamawiającym jest Śródmieście Wilanów Sp. z o.o., ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa.

W skład osiedla wchodzą budynki B8,B9 i B10 posadowione na wspólnych garażach podziemnych, z usługami i drogą wewnętrzną z miejscami parkingowymi oraz towarzyszącą infrastruktura. Zakres realizowanych robót obejmuje wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych, wykończeniowych wraz z instalacjami oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

kubatura całkowita nadziemna: 32 002,40 m3

powierzchnia całkowita:  10 349,61 m2

powierzchnia garażu: 2 276,26 m2

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to – II kwartał 2021