Osiedle „Shiraz Trio” w Warszawie.

Inwestor: Shiraz III Sp. z o.o.

Czas realizacji: 19 miesięcy, termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2016r.

Zakres realizowanych robót: wykonanie trzech   budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z garażem podziemnym, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu.

Podstawowe dane:

– Ilość mieszkań: 210

– PUM: 12 143 m2

– Kubatura całkowita nadziemna: 32 640 m3

– Powierzchnia całkowita: 17 263 m2.