Powierzając zadania pracownikom tego wykonawcy, udaje się wykluczyć zagrożenie wystąpienia strat. Standard pracy przedsiębiorstwa stoi na bardzo wysokim poziomie.